Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona praw nabytych SK 21/03

O stwierdzenie niezgodności art. 26 ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku z art. 2 i 22 Konstytucji RP;