Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądowej kontroli legalności decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej SK 46/05

O zbadanie zgodności art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, w związku z art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i art. 102 § 2 Ordynacji podatkowej z art. 2, art. 7, art. 21 ust. 1, art. 32, art. 45 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji RP;