Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Funkcjonariusz celny - zwolnienie ze służby SK 98/06

W sprawie zgodności art. 2 i art. 25 ust. 1 pkt 8b ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej z art. 24, art. 42 ust. 3, art. 60, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 30, art. 2, art. 118, art. 119 ust. 1 w związku z art. 7 Konstytucji RP;