Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana sposobu użytkowania wywłaszczonej nieruchomości. P 32/10

Czy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 21 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;