Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uznanie za pracownika osoby wykonującej pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. P 33/10

1) Czy art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w części dotyczącej uznania za pracownika także osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy jest zgodny z art. 2 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP;

2) Czy art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w części dotyczącej uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe takiej osoby przychodu uzyskanego z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło jest zgodny z art. 2 i art. 65 uts. 1 Konstytucji RP;