Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacje do udzielania porad prawnych SK 22/02

O stwierdzenie niezgodności art. 59 § 1 kodeksu wykroczeń w związku z art. 1, art. 4 § 1 i art. 24 ustawy z 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej w związku z art. 4, art. 6 i art. 7 ustawy z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, w brzmieniu nadanym ustawą z 22 maja 1997 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 22, art. 42 i art. 65 Konstytucji RP;