Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gospodarka nieruchomościami - zwrot wywłaszczonej nieruchomości K 10/05

Sprawa połączona z K 6/05 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 6/05)