Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak procedury prawnej dającej nabywcy wyrobu akcyzowego pewność czy nabywając wyrób stanie się podatnikiem akcyzy SK 14/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim nakłada on obowiązek podatkowy w akcyzie o ile nie została zapłacona na wcześniejszym etapie obrotu przez nabywcę wyrobu akcyzowego z racji samego nabycia, bez jednoczesnego zapewnienia mu procedury prawnej, której prawidłowe przeprowadzenie dawałoby mu pewność co do tego, czy w wyniku nabycia stanie się czy też nie stanie się podatnikiem akcyzy z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 oraz 31 ust. 3 Konstytucji RP.