Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rezygnacja z części urlopu rodzicielskiego i związana z tym utrata uprawnienia do korzystania z jego dalszej części w późniejszym okresie P 14/18

Pytanie prawne w sprawie zgodności art. 1791 w związku z art. 1821c § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, interpretowany w ten sposób, iż złożenie przez matkę dziecka wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego jednorazowo, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, w przypadku rezygnacji przez matkę z korzystania z udzielonego jej urlopu rodzicielskiego, uniemożliwia udzielenie matce dziecka, niewykorzystanej części urlopu rodzicielskiego w późniejszym okresie, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia, z art. 2, 32 ust. 1 Konstytucji RP.