Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego K 23/06

O stwierdzenie, że:

1) art. 1 ust. 3 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i d ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 7 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Art. 1 ust. 3 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i d ustawy jest też niezgodny z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP;

2) art. 22 ustawy jest niezgodny z art. 47, art. 51, art. 31 ust. 3 i art. 30 Konstytucji oraz z art. 8 i art. 18 Konwencji;

3) art. 31 ust. 3 ustawy jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Art. 31 ust. 3 w związku z art. 32 oraz art. 33 ustawy jest niezgodny z art. 20 i 22 Konstytucji;

4) art. 40 ustawy jest niezgodny z art. 2, art. 47 i art. 50 Konstytucji oraz z art. 8 Konwencji;