Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi SK 22/17

Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że

- art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie, w jakim w pojęciu "sprawy z zakresu administracji publicznej" nie mieści się dokonywane przez zarząd powiatu rozstrzygnięcie otwartego konkursu i wybór organizacji pozarządowej, której powierzone zostanie zadanie publiczne prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - jako niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 184 zd. 2 Konstytucji

- art. 3 § 2 pkt 6) ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim w pojęciu "sprawy z zakresu administracji publicznej" nie mieści się dokonywanie przez zarząd powiatu rozstrzygnięcie otwartego konkursu i wybór organizacji pozarządowej, której powierzone zostanie zadanie publiczne prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - jako niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 184 zd. 2 Konstytucji