Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do dwuinstancyjnego postępowania przed sądami administracyjnymi SK 65/05

O stwierdzenie niezgodności art. 174 pkt 1 i 2 oraz art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 78, art. 176 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP;