Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

"Przepis prawa" jako przedmiot badania przez Trybunał Konstytucyjny; reguła ne bis in idem w postępowaniu przed Trybunałem